Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są popularne sposoby spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najpopularniejszych obecnie materiałów konstrukcyjnych. Duży wpływ mają na to jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, dzięki czemu stosowane być może w miejscach mających dużą wilgotność, bez potrzeby kosztownego zabezpieczenia. Odporne jest także na działanie dużej ilości organicznych kwasów i związków azotowych, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez utraty właściwości i parametrów. Wiele elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten ma niewysoką temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, które osłabiają spoinę. Dlatego też konieczne stosowanie jest podczas spawania osłony z gazu obojętnego, jakim z reguły jest argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni metalu, czyli jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Aktualnie popularne są dwie metody spawania, to znaczy TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, które posiadają przynajmniej jeden milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo podawane jest w postaci drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych przedmiotów, a stosuje się przy nim elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają odpowiednie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.