Możliwość komentowania Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody została wyłączona

Jakie są najczęściej wykorzystywane sposoby wyceniania spółek

Wycena firm – jakie są często spotykane metody
Na rynku gospodarczym bardzo często dochodzi do zmian właścicieli firm. Zarówno będzie to dotyczyć zarówno niewielkich podmiotów, jak również koncernów i korporacji. W każdym jednak przypadku aby zainteresowane strony mogły dojść do porozumienia, to konieczne będzie zrobienie porządnej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość danej firmy, do której odnieść się będą mogli sprzedawca i kupujący. Ale należy być świadomym tego, że wycena spółek będzie dużo bardziej skomplikowana niż przykładowo nieruchomości. Bierze się to z tego, że w niejednym przypadku poza składnikami majątkowymi firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, technologiami czy też mocną marką na rynku. Z tego też powodu w każdym przypadku warto dopasować jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceny, dzięki czemu uzyska się możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej stosowana jest majątkowa wycena, która opiera się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i osobno zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości otrzymuje się ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. W jej przypadku zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i możliwe do uzyskania dochody, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to oba właśnie jest uznawana za najbardziej wiarygodną i dającą najlepsze rezultaty. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena porównawcza, która bierze pod uwagę podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.